Ontmoetingen stimuleren voor een gezonde toekomst in de tuinbouw is één van de doelstellingen van het World Horti Center, zo staat te lezen in het eerste nummer van BOEM ( Bedrijfs Onroerendgoed En Meer) editie Westland, uitgekomen op 22 juni 2017. Hierin verscheen een uitgebreid artikel over het ontstaan en de laatste ontwikkelingen van het World Horti Center. U leest het hieronder.

Langs de Middelbroekweg in Naaldwijk verrijst in rap tempo het imposante pand van het World Horti Center. Een bijzonder gebouw op palen, gecombineerd met een forse kas. De werkzaamheden zijn er in volle gang en daar is projectmanager Mark Zwinkels maar wat blij mee. “Eind augustus staan er 1.200 leerlingen op de stoep, dus het zou fijn zijn als het onderwijsgedeelte dan klaar is. En dat gaat ook zeker lukken!”

Zeven jaar geleden werden al de eerste plannen gemaakt voor het World Horti Center. Insteek was een plek te creëren waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar vinden en samenwerken aan een gezonde toekomst van de glastuinbouw. “De voorsprong die Nederland in de glastuinbouw heeft, willen we behouden en waar mogelijk uitbouwen”, licht Mark Zwinkels
toe. “In onze optiek kan een fysieke plek, waar onderwijs, onderzoek en ondernemen elkaar tegenkomen, een doorslaggevende rol spelen. Het World Horti Center wordt zo hét mondiale kennis- en innovatiecentrum van de glastuinbouw.”

Ontmoetingen stimuleren
Begin december vorig jaar gingen de eerste palen van het gebouw in de grond. Een half jaar verder zijn de contouren goed zichtbaar. Zwinkels vertelt dat het onderwijsgedeelte prioriteit heeft. “Op 14 augustus kunnen de docenten naar binnen, een week later zijn we klaar voor ruim duizend leerlingen van MBO Westland.” Het World Horti Center doet echter veel meer dan alleen onderdak bieden. Op de nieuwe onderwijslocatie moet een heel eigen dynamiek ontstaan tussen leerlingen en bedrijven. Om onderlinge ontmoetingen te stimuleren, komt er één gezamenlijke entree en – belangrijker nog – wordt een aantal lokalen op de bedrijvenpleinen gerealiseerd. “Daarnaast hebben twintig bedrijven zich gecommitteerd om vier jaar lang als een soort ambassadeur op te treden. Zij schrijven mee aan het curriculum, bieden stageplaatsen, dragen projecten aan,
geven gastcolleges en brengen de actualiteit in het lesprogramma. Een mooi voorbeeld: stel er komt een handelsboycot van Rusland, dan moet dat onderwerp meteen aan bod komen in de opleiding Internationale Handel.”

25.000 bezoekers
Een ander belangrijk onderdeel van het World Horti Center is de expositieruimte. Zo’n tachtig bedrijven kunnen hier hun producten en innovaties presenteren. Het gaat daarbij om toonaangevende bedrijven op het terrein van techniek, toelevering, voedingstuinbouw en sierteelt. Naar verwachting gaat deze permanente tuinbouwbeurs zo’n 25.000 bezoekers per jaar
trekken. Zwinkels: “Ik denk zeker dat de markt behoefte heeft aan zo’n plek waar alle innovaties te zien zijn. Nu moeten belangstellenden wachten op een van de grote tuinbouwbeurzen of ze zijn veel tijd kwijt met bedrijfsbezoeken aan mogelijke leveranciers.”
De deuren van de 9.000 m2 grote expositieruimte gaan naar verwachting 1 oktober open. Dan wordt ook het fraaie auditorium in gebruik genomen. “Daar kijk ik erg naar uit”, vertelt Zwinkels. “Dat wordt echt heel mooi en is een prachtige plek voor congressen en seminars met wel twee- tot driehonderd gasten. De eerste reserveringen zijn al binnen!”

‘Verbindingsmannetjes’
Als de leslokalen en de expositieruimte zijn opgeleverd, is het wachten op de laatste poot van het World Horti Center: de onderzoekskassen van Demokwekerij Westland. Daarin vindt naast regulier plantonderzoek ook gewasbeschermingsonderzoek plaats en kunnen innoverende teeltideeën worden uitgewerkt en getest. De oplevering van deze kas staat gepland voor begin december en dan is het tuinbouwcentrum compleet. “Maar op dat moment begint
misschien wel de grootste klus”, weet Zwinkels.
“Verbindingen en contacten leggen, samenwerken, kennis delen, elkaar stimuleren en motiveren. Dat zal vast niet vanaf dag één zo werken. Daar moeten mensen aan wennen en daar gaan we ze zeker bij helpen. Ik word zelf een van die – wat ik noem – ‘verbindingsmannetjes’ en ik zie het echt als een grote uitdaging om daar een rol in te spelen.

Wanneer ik tevreden ben? Op de eerste plaats als de participanten dat zijn. In een later stadium zou het natuurlijk prachtig zijn als het World Horti Center dé plek wordt waar baanbrekende innovaties vandaan komen. Als dan ook nog het aantal studenten dat voor een groene opleiding kiest stijgt, zijn we helemaal in onze opzet geslaagd!”