Bestuur in Beeld

 

De Greenport Xperience is een initiatief van de Stichting Greenport Food & Flower Xperience. Het bestuur van de Stichting bestaat uit mensen met jarenlange werkervaring in de tuinbouwsector.

Op 25 april 2012 is de Stichting Greenport Food & Flower Xperience (GF&FX) notarieel vastgelegd door Westland Partners Notarissen & Advocaten.

Jaap van Duijn

Jaap van Duijn

voorzitter Bestuur

Als initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Greenport Food & Flower Xperience zet ik al mijn kennis en ervaring in voor dit unieke project. Deze Xperience zet de tuinbouw op bijzondere wijze op de kaart door een uitgekiende combinatie van bedrijvigheid en onderwijs. De top van de tuinbouwsector moet zich in de volle breedte en diepte laten zien. Gerenommeerde onderwijsinstellingen krijgen onderdak, bieden op maat gesneden opleidingen en zetten studenten in. Concreet wordt een leerpracticum en kennis- en innovatiecentrum opgezet.
Wim Halverhout

Wim Halverhout

Vice- voorzitter

Als vice voorzitter wil ik mijn bijdrage leveren aan het verbinden van bedrijven, onderwijs en overheid. Naast alle ontwikkelingen in WHC houd ik me vooral ook bezig met het platform Hortivalley.nl.

Het platform presenteert nieuws en feiten over diverse thema’s in relatie tot voedselveiligheid, voedselvoorziening, welbevinden en gezondheid en levert door haar activiteiten een positieve bijdrage aan de verbetering van het imago en van de tuinbouwsector. Het platform is een plek waar onderwijs (MBO/HBO/WO), talent en bedrijfsleven terecht kunnen voor onderwijsaanbod, kennisontwikkeling en recruitment. Daarnaast is het platform Hortivalley.nl de verbindende factor voor bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen om actuele zaken op het gebied van innovatie en kennisoverdracht met elkaar uit te wisselen.

Ruud van Oppenraaij

Ruud van Oppenraaij

secretaris

Als mede-oprichter en secretaris van de stichting Greenport Food & Flower Xperience zet ik me sinds begin 2011 in voor de realisatie van het Greenport Xperience: een leerpracticum en kenniscentrum voor de Nederlandse tuinbouw. De bedoeling is dat in het Greenport Xprience alle geledingen van de Nederlandse Tuinbouw zich presenteren.

In samenwerking met de Greenport Horti Campus, (Lentiz en MBO Westland) is het streven om opleidingen en ook stageplaatsen te realiseren speciaal voor studenten die gekozen hebben voor een tuinbouwstudie.

John van Adrichem

John van Adrichem

penningmeester

De belangrijkste doelstelling van de Greenport Horti Campus is het bieden van inspirerende opleidingen, zodat er voldoende goed opgeleide medewerkers voor de tuinbouwsector beschikbaar zullen zijn. Deze opleidingen zorgen voor ondersteuning aan de innovatieve ondernemers in de sector. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, dient de verbinding tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid verstevigd te worden. Greenport Food & Flower Xperience tracht deze verbinding vanuit het bedrijfsleven te organiseren. Als penningmeester van de stichting en vanuit mijn betrokkenheid bij de realisatie van de fysieke campus, probeer ik mijn steentje bij te dragen bij dit voor de toekomst van de tuinbouw belangrijke project.